詩(shī)詞工具全集 詩(shī)詞查詢(xún)

觀(guān)滄海

發(fā)布時(shí)間:2023-11-06
1、

觀(guān)滄海的課件

觀(guān)滄海課件

觀(guān)滄海的課件【篇1】

1、解題:題目是什么意思?滄海的滄字怎么解釋?zhuān)款}目能不能換成觀(guān)大海?

明確:滄,是暗綠色。滄海有色彩,比大海形象,所以不能換。

2、教師范讀后學(xué)生誦讀。

3、理解內容。

提問(wèn):開(kāi)頭兩句交代了什么情況?東臨碣石的臨作何解釋?zhuān)?/p>

明確:交代了作者所處的地方和來(lái)此的目的。臨作登臨講。

提問(wèn):根據這個(gè)開(kāi)頭我們可以判斷,下文將要寫(xiě)什么內容了?

回答:寫(xiě)觀(guān)海所見(jiàn)的情景。

提問(wèn):下文到哪一句為止是寫(xiě)作者所見(jiàn)的情景?

回答:到洪波涌起為止。(如有同學(xué)答到若出其里為止,就要引導學(xué)生明白:以下四句并非作者眼前所見(jiàn)的實(shí)景。)

提問(wèn):實(shí)寫(xiě)觀(guān)海的詩(shī)句一共有6句,所寫(xiě)的內容和角度有什么不同?

明確:水何澹澹,山島竦峙兩句是總寫(xiě)全景,其中前一句寫(xiě)海波動(dòng)蕩,后一句寫(xiě)山島巍然聳立。接著(zhù)兩句寫(xiě)島上的草木,樹(shù)木叢生,百草豐茂,一派生機勃勃。這兩句是緊扣上文山島竦峙展開(kāi)。下面兩句秋風(fēng)蕭瑟,洪波涌起,寫(xiě)出了海上景象的變化,表現了大海的雄偉氣勢。洪,大的意思。很明顯,這兩句是照應上文水何澹澹而寫(xiě)的。這一層6句詩(shī),結構非常嚴密,可見(jiàn)作者構思的精心。

提問(wèn):日月之行等4句是什么意思?這是不是作者眼前看到的景象?作者是寫(xiě)什么內容?

明確:這4句的意思是:日月的起落,好像是在滄海中運行;夜空中燦爛的銀河,好像是滄海里映上去的。很明顯,這不是作者眼前所見(jiàn)的實(shí)景,而是他看到波濤洶涌的大海所產(chǎn)生的奇特想象。

啟發(fā):作者寫(xiě)觀(guān)海的內容到這里結束了,我們可以展開(kāi)自己的想象來(lái)回味一下:作者在詩(shī)中描繪了怎樣的景象?作者筆下的滄海有怎樣的特點(diǎn)?再聯(lián)系作者寫(xiě)這首詩(shī)的背景,我們想一想,詩(shī)歌中反映了作者怎樣的思想感情?

明確:通過(guò)想象,我們不難體會(huì ),作者筆下的滄海氣勢雄偉,胸襟開(kāi)闊。根據閱讀提示我們知道,作者寫(xiě)這首詩(shī)的時(shí)候,是他剛剛平定烏桓,回師中原,這正是他躊躇滿(mǎn)志的時(shí)候。面對著(zhù)波瀾壯闊的大海,作者情不自禁地抒發(fā)了建功立業(yè),統一天下的豪邁情懷。特別是日月之行,若出其中;星漢燦爛,若出其里這幾句詩(shī),更是形象地反映了作者博大的胸襟,千百年來(lái)成了膾炙人口的名句。

解釋?zhuān)鹤詈髢删涫且话愕慕Y束句。

4、分析韻律。

本詩(shī)為四言樂(lè )府詩(shī),韻腳為峙起里志等字,可見(jiàn)押的是i韻。

5、實(shí)景是一幅美麗的山水圖畫(huà),虛景則把我們帶進(jìn)一個(gè)開(kāi)闊博大的境界中,你能悟出詩(shī)人的感情嗎?請結合本詩(shī)的寫(xiě)作背景來(lái)考慮。

點(diǎn)撥:詩(shī)不是為寫(xiě)景而寫(xiě)景的,寫(xiě)景是為抒情服務(wù)的。詩(shī)人描寫(xiě)實(shí)景實(shí)際上在謳歌祖國的壯麗河山。祖國壯麗的河山,更激起詩(shī)人要統一中國、建功立業(yè)的強烈愿望。虛景描寫(xiě)實(shí)際上是詩(shī)人以大海自比,借助大海吞吐日、月、星辰、包蘊萬(wàn)千的景象來(lái)表現自己統一北方,進(jìn)而統一中國的雄心壯志。

小結,朗讀、背誦

⑴教師小結。這是一首借景抒情的名作,通過(guò)登山觀(guān)海的描寫(xiě),抒發(fā)了詩(shī)人統一中國建功立業(yè)的理想。

⑵學(xué)生齊讀,當堂背誦

觀(guān)滄海的課件【篇2】

一、導入課文。

古代詩(shī)詞是我國古代文學(xué)寶庫中一顆璀璨的明珠。其中有很多佳作,不...

查看詳情>>
2、

2024《觀(guān)滄?!方贪竿ㄓ?/p>

觀(guān)滄海教案

教案課件是老師事先預備好的,其中的內容由老師自己進(jìn)行完善。只有準備好教案課件,才能充分實(shí)現教學(xué)的目標。好工具范文網(wǎng)小編精心整理的“《觀(guān)滄?!方贪浮辟Y料將幫助你少走彎路,事半功倍。記得將這個(gè)鏈接保存起來(lái),以備將來(lái)使用!

《觀(guān)滄?!方贪?篇1)

大家知道曹操吧?說(shuō)起曹操,常常聽(tīng)到兩種截然不同的評價(jià),有人說(shuō)他是英雄,有人說(shuō)他是奸雄,今天我們閱讀他的《觀(guān)滄?!?,也許你對這樣一個(gè)歷史人物會(huì )有更客觀(guān)的認識。

1、根據拼音寫(xiě)出恰當的詞語(yǔ)。

cāng(滄)海jié(碣)石sǒng zhì(竦峙)

水何dàn dàn(澹澹)xiāo sè(蕭瑟)

2、借助課下注釋或工具書(shū)解釋下列各詞的意思。

澹澹:(水波)蕩漾的樣子。

竦峙:高高地挺立。竦,高聳。峙,挺立。

星漢:銀河。

蕭瑟:樹(shù)木被秋風(fēng)吹動(dòng)的聲音。

至:極點(diǎn)。

何:多么。

若:好像。

臨:登上。

3、文體知識

通常所說(shuō)的古代詩(shī)歌包括古體詩(shī)、樂(lè )府詩(shī)、律詩(shī)、絕句、詞、曲等。

唐代以前出現的較少格律限制的詩(shī)體叫古體詩(shī)。如本課的《觀(guān)滄?!?。而把唐朝新出現的絕句、律詩(shī)叫近體詩(shī)。如本課的《次北固山下》和《錢(qián)塘湖春行》。

律詩(shī),因格律要求嚴格而得名,有五言律詩(shī)、七言律詩(shī)兩種;律詩(shī)的格律有規定,限制了對仗,八句可分為四聯(lián)。

曲是一種與詞相近的韻文形式,出現于南宋和金代,盛于元代,是受民間歌曲的影響而形成的,句法較詞更為靈活,多用口語(yǔ),用韻也更接近口語(yǔ)。如本課的《天凈沙·秋思》。

4、作者簡(jiǎn)介

曹操,字孟德,東漢末年政治家、軍事家、詩(shī)人。在鎮壓黃巾起義中,逐漸擴充軍事力量?!皰短熳右粤钪T侯”后,先后滅呂布、袁術(shù),建安五年(200年),在官渡打敗兵強地廣的袁紹,逐漸統一了北方。建安十二年(207年)北征烏桓,大勝。次年率軍南下,被孫權、劉備的聯(lián)軍擊敗于赤壁。他善詩(shī)歌,常借詩(shī)篇抒發(fā)自己的政治抱負。其詩(shī)氣魄雄偉、慷慨悲壯,是文學(xué)史上建安文學(xué)的開(kāi)創(chuàng )者?!恫匠鱿拈T(mén)行》《蒿里行》均用樂(lè )府舊題抒發(fā)自己的政治抱負,氣魄雄偉、慷慨悲壯。

5、背景鏈接

《觀(guān)滄?!肥遣懿俚拿?,他這次登碣石山是在北征烏桓的途中。烏桓是當時(shí)東北方的大患,建安十一年(206年),烏桓攻破幽州,俘虜了漢民十余萬(wàn)戶(hù)。同年,袁紹的兒子袁尚和袁熙又勾結遼西烏桓首領(lǐng)蹋頓,屢次騷擾邊境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐烏桓。在這年八月的一次大戰中,曹操終于取得決定性的勝利。這次勝利鞏固了曹操的后方,所以第二年他才能揮戈南下,以期實(shí)現統一中國的宏愿。把前后的事件聯(lián)系起來(lái),我們就可以看出,北征烏桓對曹操來(lái)說(shuō)是一次多么重要的戰爭了。而《觀(guān)滄?!氛遣懿僭诒闭鳛趸竿局薪?jīng)過(guò)碣石山時(shí)寫(xiě)下的。大戰之前,身為主帥的曹操,登上當年秦皇、漢武也曾登過(guò)的碣石,又當秋風(fēng)蕭瑟之際,他的心情一定會(huì )像滄海一樣難以平靜。他將自己這種昂揚奮發(fā)的精神融會(huì )到詩(shī)里,借著(zhù)大海的形象表現出來(lái),使這首詩(shī)具有一種雄渾蒼勁的風(fēng)格,因而成為一篇優(yōu)秀的作品。

《觀(guān)滄?!方贪?篇2)

1、解...

查看詳情>>
3、

觀(guān)滄海曹操原文帶拼音(含翻譯)

原文帶拼音
觀(guān)滄海
觀(guān)滄海曹操原文

“觀(guān)滄?!边@篇文章,在我國古代文學(xué)的寶庫中熠熠生輝,它的深度和廣度都給人一種無(wú)法言喻的感動(dòng)。這不僅是對大海美景的描繪,更是對人生哲理的抒發(fā)。文中,詩(shī)人借海之寬廣展現了他深度思考的胸襟,借海之深邃抒發(fā)了他對世界真理的探尋,借海之浩渺表達了他對生活厚度的理解。

原文帶拼音

dōng lín jié shí,yǐ guān cāng hǎi。

東臨碣石,以觀(guān)滄海。

shuǐ hé dàn dàn,shān dǎo sǒng zhì。

水何澹澹,山島竦峙。

shù mù cóng shēng,bǎi cǎo fēng mào。

樹(shù)木叢生,百草豐茂。

qiū fēng xiāo sè,hóng bō yǒng qǐ。

秋風(fēng)蕭瑟,洪波涌起。

rì yuè zhī xíng,ruò chū qí zhōng

日月之行,若出其中;

xīng hàn càn làn,ruò chū qí lǐ。

星漢燦爛,若出其里。

xìng shèn zhì zāi,gē yǐ yǒng zhì。

幸甚至哉,歌以詠志。

翻譯

東行登上高高的碣石山,來(lái)觀(guān)賞蒼茫的大海。

海水多么寬闊浩蕩,海中山島羅列,高聳挺立。

周?chē)鷺?shù)木蔥蘢,花草豐茂。

蕭瑟的風(fēng)聲傳來(lái),草木動(dòng)搖,海中翻涌著(zhù)巨大的海浪。

太陽(yáng)和月亮升起降落,好像是從這浩瀚的海洋中發(fā)出的。

銀河里的燦爛群星,也好像是從大海的懷抱里涌現出來(lái)的。

啊,慶幸得很!就用詩(shī)歌來(lái)表達內心的志向吧。

作者簡(jiǎn)介

曹操(155年-220年正月庚子),字孟德,一名吉利,小字阿瞞,沛國譙(今安徽亳州)人,漢族。東漢末年杰出的政治家、軍事家、文學(xué)家、書(shū)法家。三國中曹魏政權的締造者,其子曹丕稱(chēng)帝后,追尊為武皇帝,廟號太祖。曹操精兵法,善詩(shī)歌,抒發(fā)自己的政治抱負,并反映漢末人民的苦難生活,氣魄雄偉,慷慨悲涼;散文亦清峻整潔,開(kāi)啟并繁榮了建安文學(xué),給后人留下了寶貴的精神財富,史稱(chēng)建安風(fēng)骨,魯迅評價(jià)其為“改造文章的祖師”。同時(shí)曹操也擅長(cháng)書(shū)法,尤工章草,唐朝張懷瓘在《書(shū)斷》中評其為“妙品”。

注釋

臨:登上,有游覽的意思。

碣(jié)石:山名。碣石山,河北昌黎碣石山。公元207年秋天,曹操征烏桓得勝回師時(shí)經(jīng)過(guò)此地。

滄:通“蒼”,青綠色。

海:渤海

何:多么

澹澹(dàn dàn):水波搖動(dòng)的樣子。

竦峙(sǒng zhì):聳立。竦 ,通聳,高。

蕭瑟:樹(shù)木被秋風(fēng)吹的聲音。

洪波:洶涌澎湃的波浪

日月:太陽(yáng)和月亮

若:如同.好像是.

星漢:銀河,天河。

幸:慶幸。

甚:極點(diǎn)。

至:非常。

查看詳情>>
4、

觀(guān)滄海教案

觀(guān)滄海教案

教案課件是需要老師精心準備的,這要求我們教師親自耗費時(shí)間完成。教案是完善課堂教學(xué)的基礎,如何編寫(xiě)出優(yōu)秀的課件教案?如果您對此感到困惑,不妨考慮閱讀一下“觀(guān)滄海教案”,希望這篇文章能對您有所啟發(fā)!

觀(guān)滄海教案【篇1】

《觀(guān)滄?!肥墙ò彩辏?07)九月曹操北征烏桓,消滅了袁紹殘留部隊勝利班師途中登臨碣石山時(shí)所作。這首四言詩(shī)借詩(shī)人登山望海所見(jiàn)到的自然景物,描繪了祖國河山的雄偉壯麗,既刻劃了高山大海的動(dòng)人形象,更表達了詩(shī)人豪邁樂(lè )觀(guān)的進(jìn)取精神,是建安時(shí)代描寫(xiě)自然景物的名篇,也是我國古典寫(xiě)景詩(shī)中出現較早的名作之一。曹操,字孟德,小字阿瞞,漢族,沛國譙(今安徽亳州)人。中國東漢末年著(zhù)名的軍事家、政治家和詩(shī)人,三國時(shí)代魏國的奠基人和主要締造者,后為魏王。其子曹丕稱(chēng)帝后,追尊他為魏武帝。曹操一生征戰,為全國盡快統一,在北方廣泛屯田,興修水利,對當時(shí)的農業(yè)生產(chǎn)恢復有一定作用;其次,他用人唯才,打破世族門(mén)第觀(guān)念,抑制豪強,所統治的地區社會(huì )經(jīng)濟得到恢復和發(fā)展。此外,他還精于兵法,著(zhù)《孫子略解》、《兵書(shū)接要》《孟德新書(shū)》等書(shū)。作為一代梟雄,他精通音律,善作詩(shī)歌,抒發(fā)政治抱負,并反映漢末人民苦難生活,慷慨悲涼。

2.誦讀全詩(shī)。

3.合作探究。

[一]詩(shī)中哪些句子寫(xiě)景?哪些句子抒情?

[二]其中最能表達作者志向的句子是什么?試作簡(jiǎn)要分析。

(要點(diǎn)提示:日月之行,若出其中;星漢燦爛,若出其里。日月、銀河代表宇宙,可它們似乎就在大海里運行,從波濤中涌出。詩(shī)人把眼前實(shí)景和想像融為一體,繪摹出大海萬(wàn)千氣象和吞吐星辰、囊括宇宙的.氣魄)

這首四言詩(shī)借詩(shī)人登山望海所見(jiàn)到的自然景物,描繪了祖國河山的雄偉壯麗,既刻劃了高山大海的動(dòng)人形象,更表達了詩(shī)人豪邁樂(lè )觀(guān)的進(jìn)取精神。

觀(guān)滄海教案【篇2】

有人用這樣的話(huà)來(lái)評價(jià)他“治世之能臣,亂世之奸雄”。他是一位偉大的政治家和軍事家,18前他統一了連年**的中原大地;他還是一位才華橫溢的文人,他的詩(shī)篇流傳千古。他以人格魅力和卓越的才能在三國時(shí)期獨領(lǐng)風(fēng)騷。他就是三國時(shí)期的三絕之一——曹操。今天我們就來(lái)學(xué)習他的《觀(guān)滄?!?,來(lái)走進(jìn)他的內心世界。

1當你在生活中遇到挫折時(shí),或是當你剛被老師批評完,你獨自一個(gè)人來(lái)到海邊,你想做些什么?

2當你通過(guò)自己的努力實(shí)現遠大理想的時(shí),或者此時(shí)你接到了清華大學(xué)的錄取通知書(shū),你興奮不已地跑到了海邊,你又想做些什么?

這兩種情境有一個(gè)共同點(diǎn),大海都是人宣泄情感的對象,或喜或悲,大海永遠會(huì )做你的傾聽(tīng)者。

3請學(xué)生閉上眼睛想:此時(shí)你就是曹操,你剛打敗了袁紹的殘余部落,打敗了烏桓,在回來(lái)的途中你經(jīng)過(guò)了碣石山,面對波瀾壯闊的渤海,你想做些什么?

明確:認為大海就是我的,我已經(jīng)統一了北方,面對波瀾壯闊的大海,我的心里也很不平靜,大海這種(吞吐日月星辰的)氣概正是自己此刻的真實(shí)寫(xiě)照。

我們一起走進(jìn)《觀(guān)滄?!犯惺懿懿俚膬刃氖澜?。

2、首詩(shī)寫(xiě)了幾層意思?哪些詩(shī)句是寫(xiě)現實(shí)的,哪些詩(shī)句是寫(xiě)想象...

查看詳情>>
5、

觀(guān)滄海原文及翻譯帶注釋

原文及翻譯帶注釋
觀(guān)滄海
觀(guān)滄海原文及翻譯

觀(guān)滄海,是對人生與自然的融合與思索。站在海邊,身心舒緩,感受到心靈的寧靜與舒適。觀(guān)海的過(guò)程,也是對自我內心的觀(guān)察和調整,從而更好地面對生活中的各種挑戰和困境。滄海的浩渺威嚴,讓人內心敬畏;海水的波濤洶涌,讓人心生豪情。而正是這種感動(dòng)和觸動(dòng),使我們更加明晰自己的價(jià)值和意義,堅定目標和信念,迎接人生的起伏和變遷。

觀(guān)滄海原文

東臨碣石,以觀(guān)滄海。

水何澹澹,山島竦峙。

樹(shù)木叢生,百草豐茂。

秋風(fēng)蕭瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星漢燦爛,若出其里。

幸甚至哉,歌以詠志。

觀(guān)滄海翻譯

東行登上碣石山,來(lái)感悟大海。海水多么寬闊浩蕩,山島高高地挺立在海邊。樹(shù)木和百草一叢一叢的,十分繁茂。秋風(fēng)吹動(dòng)樹(shù)木發(fā)出悲涼的聲音,海中翻騰著(zhù)巨大的波浪。太陽(yáng)和月亮的運行,好像是從這浩瀚的海洋中出發(fā)的。銀河星光燦爛,好像是從這浩淼的海洋中產(chǎn)生出來(lái)的。慶幸得很哪,就用詩(shī)歌來(lái)表達心志吧。

注釋

臨:登上,有游覽的意思。

碣(jié)石:山名。碣石山,河北昌黎碣石山。公元207年秋天,曹操征烏桓得勝回師時(shí)經(jīng)過(guò)此地。

滄:通“蒼”,青綠色。

海:渤海。

何:多么。

澹澹(dàn dàn):水波搖動(dòng)的樣子。

竦峙(sǒng zhì):聳立。竦 ,通聳,高。

蕭瑟:樹(shù)木被秋風(fēng)吹的聲音。

洪波:洶涌澎湃的波浪

日月:太陽(yáng)和月亮。

若:如同,好像是。

星漢:銀河,天河。

幸:慶幸。

甚:很,程度副詞。

至:極點(diǎn)。

作者簡(jiǎn)介

曹操(155~220年),字孟德,譙(今安徽亳縣)縣人,建安時(shí)代杰出的政治家、軍事家和文學(xué)家。建安元年(196年)迎獻帝都許(今河南許昌東),挾天子以令諸侯,先后削平呂布等割據勢力。官渡之戰大破軍閥袁紹后,逐漸統一了中國北部。

賞析

曹操這首《觀(guān)滄?!窚蚀_生動(dòng)地描繪出海洋的形象,單純而又飽滿(mǎn),豐富而不瑣細,好像一幅粗線(xiàn)條的炭筆畫(huà)一樣。尤其可貴的是,這首詩(shī)不僅僅反映了海洋的形象,同時(shí)也賦予它以性格。句句寫(xiě)景,又是句句抒情。既表現了大海,也表現了詩(shī)人自己。詩(shī)人不滿(mǎn)足于對海洋做形似的摹擬,而是通過(guò)形象,力求表現海洋那種孕大含深、動(dòng)蕩不安的性格。海,本來(lái)是沒(méi)有生命的,然而在詩(shī)人筆下卻具有了性格。這樣才更真實(shí)、更深刻地反映了大海的面貌。

查看詳情>>
6、

曹操的詩(shī)詞《觀(guān)滄?!吩姆g,曹公用詩(shī)歌表達了什么?

曹操的詩(shī)
曹操的詩(shī)詞
曹操詩(shī)詞

建安十二年,也就是公元207年,曹操為了徹底消滅袁紹集團的殘余勢力, 一舉實(shí)現統一的大業(yè), 于當年五月誓師北征, 七月盧龍寨, 東臨碣石, 寫(xiě)下了這首壯麗的詩(shī)篇——《觀(guān)滄?!?。

碣石自古以來(lái)是中國的名山之一, 是古代文人雅士首選的登高望海絕妙去處,秦始皇和漢武帝也都曾東巡至此并觀(guān)??淌?。此時(shí)的曹操可以說(shuō)是北方地區的最高統治者, “挾天子以令諸侯”, 發(fā)號施令, 誰(shuí)敢不從。曹操登上碣石山, 面對波瀾壯闊的大海,想到秦皇漢武的帝王霸業(yè), 想到自己可比肩秦皇漢武,心中頓時(shí)豪情萬(wàn)丈, 不由詩(shī)興大發(fā)。

二、原文

觀(guān)滄海

東漢:曹操

東臨碣石,以觀(guān)滄海。

水何澹澹,山島竦峙。

樹(shù)木叢生,百草豐茂。

秋風(fēng)蕭瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星漢燦爛,若出其里。

幸甚至哉,歌以詠志。

三、古詩(shī)翻譯:

我東行登上碣石山,來(lái)感悟大海的壯闊??茨呛K畬掗熀剖?,山島高高挺立。那一叢一叢的樹(shù)木和百草,十分繁茂。秋風(fēng)吹動(dòng)樹(shù)木,發(fā)出悲涼的聲音,海中翻騰著(zhù)巨大的波浪。太陽(yáng)和月亮的運行,好像是從這浩瀚的海洋中出發(fā)。銀河星光燦爛,好像是從這浩瀚的海洋中產(chǎn)生。我慶幸得很哪,就用詩(shī)歌來(lái)表達心志吧。

四、賞析

“自古逢秋悲寂寥”, 悲秋已經(jīng)成為歷代文人墨客筆下永恒的話(huà)題。比如宋玉在《九辯》說(shuō)道:“悲哉,秋之為氣也!蕭瑟兮草木搖落而變衰?!比欢? 曹操這首《觀(guān)滄?!穮s一反常態(tài),在蕭瑟秋風(fēng)中給我們的卻是他豪邁情懷 , 英雄氣概。

看那浩瀚的滄海,巍峨的山島, 蒼翠的草木,形成一幅有山、有水、有草、有木的風(fēng)景畫(huà)。"水何澹澹,山島竦峙“頗有范仲淹《岳陽(yáng)樓記》"浩浩蕩蕩, 橫無(wú)際涯”之氣魄,于碧波萬(wàn)頃中看大海翻騰的波瀾壯闊?!扒镲L(fēng)瑟瑟, 洪波涌起”則將上面那幅風(fēng)景畫(huà)賦予動(dòng)感, 生機勃勃, 好如剛才在淺墨渲染突然轉為潑墨的揮舞,使整首詩(shī)的敘述基調高昂起來(lái), 富有豐富的感染力。

似乎也正是因為有蕭瑟的秋風(fēng)的吹動(dòng),使海水剎那間涌起巨大的波瀾, 大有吞吐一切之勢。統率百萬(wàn)大軍, 南征北戰, 一生戎馬倥傯的曹公看到此景后, 反倒更進(jìn)一步激增了他的詩(shī)興。詩(shī)人不再滿(mǎn)足于眼前的情景, 開(kāi)始運用豐富的想象力繼續描繪大海那包納萬(wàn)物的景象。

“日月之行, 若出其中, 星漢燦爛, 若出其里?!痹?shī)人把大海塑造成一個(gè)包容宇宙的博大宏偉的藝術(shù)形象, 寥寥數語(yǔ), 寫(xiě)盡了滄海的浩大無(wú)邊, 及其吞吐日月, 含孕群星的宏大氣魄。

曹公用這首詩(shī)歌表達自己的情懷,他恍若是大海的化身, 一統天下, 壯志豪情溢于紙間。

可謂前無(wú)古人,后無(wú)來(lái)者。


查看詳情>>
7、

曹操六首經(jīng)典詩(shī)詞,盡顯一代雄主的霸氣

曹操詩(shī)詞
觀(guān)滄海曹操

如果說(shuō),劉備是天下英雄的話(huà),曹操則是英雄中的英雄。

曹操是《三國演義》中最典型的反面人物,所以著(zhù)者重點(diǎn)刻畫(huà)他奸詐嗜殺的一面,至于他的不同凡響的另一面卻敷衍了事。其中原因,固然是小說(shuō)創(chuàng )作的需要,又何嘗不是受歷史局限性以及著(zhù)者個(gè)人的精神境界所制?

曹操一生不曾向人低頭乞求庇護。雖然生于官宦世家,但他的權位完全是憑自己的真本事打拼出來(lái)的。

曹操二十歲就“舉孝廉,為郎,除洛陽(yáng)北部尉”,任職期間執法嚴厲,不畏權貴,“威名頗震”。

遇著(zhù)天下大亂,曹操打算結廬歸隱,“春夏讀書(shū),秋冬射獵,以待天下清平,方出仕”。黃巾起義爆發(fā),朝廷征用他作為校尉領(lǐng)兵平亂,結果立下赫赫戰功。

曹操孤身刺殺國賊董卓失敗以后,立即招兵買(mǎi)馬,矯詔諸侯討董,更出謀劃策欲以一舉而定天下。雖然這次壯舉因為袁紹、袁術(shù)等人各懷異心而失敗了,但曹操卓越的政治、軍事才能顯露無(wú)遺。

其后,曹操平定黃巾,聲名威鎮全山東,又求才若渴,知人善用,霸業(yè)逐漸興旺。

曹操先后除袁術(shù)、破呂布、滅袁紹、定劉表、平張魯。最值得一提的是官渡之戰,這次曹操以七萬(wàn)兵力戰勝袁紹七十余萬(wàn),是中國歷史上最著(zhù)名的以少勝多的戰爭之一。

這就是時(shí)勢。時(shí)勢造就了曹操,曹操也把握了時(shí)勢。

曹操不只是政治家、軍事家,還是引領(lǐng)一個(gè)時(shí)代的詩(shī)人、文學(xué)家。中國文學(xué)史上,曹操及其兩個(gè)兒子曹丕、曹植合稱(chēng)“三曹”,與“建安七子”的作品剛健清新,后世稱(chēng)之為“建安風(fēng)骨”。李白詩(shī)中有“蓬萊文章建安骨”之盛贊。

其詩(shī)均古題樂(lè )府,氣韻渾雄,慷慨悲涼。其文亦清峻通脫。

曹操精兵法,著(zhù)有《孫子略解》、《兵書(shū)接要》等書(shū)。他善詩(shī)歌,《蒿里行》、《觀(guān)滄?!贰抖汝P(guān)山》、《薤露行》《短歌行》《秋胡行》等篇,抒發(fā)自己的政治抱負,并反映漢末人民的苦難生活,氣魄雄偉,慷慨悲涼。

下面這是曹操最經(jīng)典的6首詩(shī)詞,你感受到詩(shī)詞中所透露出來(lái)的霸氣嗎

1.《觀(guān)滄?!?/strong>

兩漢:曹操

東臨碣石,以觀(guān)滄海。

水何澹澹,山島竦峙。

樹(shù)木叢生,百草豐茂。

秋風(fēng)蕭瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星漢燦爛,若出其里。

幸甚至哉,歌以詠志。

2.《短歌行》

兩漢:曹操

對酒當歌,人生幾何!譬如

朝露,去日苦多。

慨當以慷,憂(yōu)思難忘。何以解憂(yōu)?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但為君故,沉吟至今。

呦呦鹿鳴,食野之蘋(píng)。我有嘉賓,鼓瑟吹笙。

明明如月,何時(shí)可掇?憂(yōu)從中來(lái),不可斷絕。

越陌度阡,枉用相存。契闊談讌,心念舊恩。

月明星稀,烏鵲南飛。繞樹(shù)三匝,何枝可依?

山不厭高,海不厭深。周公吐哺,天下歸心。

3.《龜雖壽》

兩漢:曹操

神龜雖壽,猶有竟時(shí)。

騰蛇乘霧,終為土灰。

老驥伏櫪,志在千里。

烈士暮年,壯心不已。

盈縮之期,不但在天;

養怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以詠志。

4.《蒿里行》

兩漢:曹操

關(guān)東有義士,興兵討群兇。

初期會(huì )盟津,乃心在咸陽(yáng)。

軍合力不齊,躊躇而雁行。

勢利使人爭,嗣還自相戕。

5.《冬十月》

魏晉:曹操

孟冬十月,北風(fēng)徘徊,天氣肅清,繁霜霏霏。

鵾雞晨鳴,鴻雁南飛,鷙鳥(niǎo)潛藏,熊羆窟棲。

錢(qián)镈...

查看詳情>>